Brvnište

Kód územia

SKUEV0298

Výmera územia

74,760 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Podkonice, Priechod

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79215491

Zemepiská dĺžka

19,23128419

Nadmorská výška (m)

Max

719

Priemerná

528

Min

430

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cyclamen fatrense, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

The site lies on border between the Zvolenská kotlina Basin and Starohorské vrchy Hills geomorphological units. Its geological basement is formed by dark limestones and dolomites.

Ciele ochrany

The site is most valuable for the isolated presence of endemic species of Slovak flora with taxonomic name Cyclamen fatrense. The taxon is also included in the list of plant of European importance . This forest species occurs only in several small enclaves situated in the territory of Starohorské vrchy Hills and Veľká Fatra Mts.

Zraniteľnosť

Local population of Cyclamen fatrense is under threat from the potential reconstruction of the local state road Priechod - Baláže.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Dryomys nitedula, Epipactis helleborine, Epipactis purpurata, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Martes martes, Meles meles, Primula auricula, Rana temporaria, Sciurus vulgaris, Triturus alpestris, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika rastlín