Brezinky

Kód územia

SKUEV0297

Výmera územia

8,953 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Telgárt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84987483

Zemepiská dĺžka

20,17455654

Nadmorská výška (m)

Max

972

Priemerná

926

Min

887

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Lycaena dispar

Popis územia

The site lies in the Fatransko-tatranská geomorphological unit, between the subunits Horehronské podolie Valley and Nízke Tatry Mts.. Some sections of the site are covered with shrubby willows, but the nature conservation valuable area, such as fen and peat bog habitats is under regular management to prevent the secondary seral processes. The site is also noted for the presence of several nationally protected species of flora as well as species entered into the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological basement of the site is formed by unsorted colluvial sediments, alluvial loams and gravely loams, clay slates and shales with intrusions of fine -grained sandstones.

Ciele ochrany

The site supports valuable communities of habitat types 7230 Alkaline fens and 7140 Transition mires and quaking bogs fostering several important and protected species of flora associated with the respective habitats. The site overlaps with the territory of the Nízke Tatry SPA.

Zraniteľnosť

In some of its sections, the site suffers from the illegal dumping of various household items and waste by socially-inadaptable groups of local population (residents of Telgárt village).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 94.21 % private - 0.829 % towns and municipalities - 4.962 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Alauda arvensis, Anthus pratensis, Bufo bufo, Carex capillaris, Carex davalliana, Carex dioica, Comarum palustre, Crepis conyzifolia, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza maculata, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Henia illyrica, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Pseudorchis albida, Salix rosmarinifolia, Triglochin maritima, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov