Územia európskeho významu

Zobrazených 301 - 330 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Repiská SKUEV0008 62 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Vlára SKUEV0148 62 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Pokoradzské jazierka SKUEV0364 63 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Muráňa SKUEV2285 63 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Krasín SKUEV0375 64 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Krivoklátske bradlá SKUEV0373 64 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Strečnianske meandre Váhu SKUEV0665 65 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Bezodné SKUEV0167 65 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Jelešňa SKUEV0222 65 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Brezovská stráň SKUEV0392 66 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Ústie Bielej Oravy SKUEV0658 66 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Plavečské štrkoviská SKUEV0338 66 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Hornádske lúky SKUEV0940 67 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Šmolzie SKUEV0177 68 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Gavurky SKUEV0201 68 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Panské lúky SKUEV0095 69 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Čiližské močiare SKUEV0227 70 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kráľovohoľské Tatry SKUEV1310 71 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Belušky SKUEV0897 72 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Čičarovský les SKUEV1007 72 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný háj SKUEV0079 73 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Detviansky potok SKUEV0400 73 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Chtelnické sysľovisko SKUEV0853 73 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Gýmeš SKUEV0131 73 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Brvnište SKUEV0298 75 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieninské bradlá SKUEV0339 76 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Tisa SKUEV0846 76 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Tvarožecké lúky SKUEV0952 76 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Karáb SKUEV0160 76 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Beskyd SKUEV1387 79 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu