Bezodné

Kód územia

SKUEV0167

Výmera územia

65,450 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Plavecký Štvrtok

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,38250000

Zemepiská dĺžka

17,01388889

Nadmorská výška (m)

Max

169

Priemerná

165

Min

159

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cucujus cinnaberinus, Umbra krameri

Popis územia

The site covers the interdune spring depression. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds, soft water springs, shallow-water floating communities and mire willow scrubs. Pine-oak acidophilous forests are developed on the top of the dunes with the more extreme habitat conditions, alder swamp forests are limited to the wet interdune parts. Within the forest habitats, all succession phases are developed (growth, optimum and decomposition). The habitats are important for the occurrence of many protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Unique example of the alder swamp forests, water springs and transition mires and quaking bogs communities developed in the interdune depression with the typical rare and endangered species (Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris) within Slovakia.

Zraniteľnosť

The site with a high level of vulnerability (potential building of the industrial park, changed water regime, gypsy village).

Vlastníctvo

state - 99.43 % towns and municipalities - 0.571 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Dicerca (Dicerca) alni, Dryopteris cristata, Erinaceus concolor, Hirudo medicinalis, Hottonia palustris, Hyla arborea, Martes martes, Mustela putorius, Nyctalus noctula, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Sagittaria sagittifolia, Thelypteris palustris, Utricularia vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov