Panské lúky

Kód územia

SKUEV0095

Výmera územia

68,925 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Tvrdošovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,10277778

Zemepiská dĺžka

18,03972222

Nadmorská výška (m)

Max

118

Priemerná

116

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 1530 - Panónske slané stepi a slaniská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. Geological basement is formed by gravels-sands, locally even sands of the Danube natural levee. Soils are represented by saline soils, namely Solonchaks and Solonetz.

Ciele ochrany

Extensive and the best well-preserved Pannonic salt marshes habitat in Slovakia. The site overlaps with the Dolné Považie SPA.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable due to intensive drainage and agricultural management in the surroundings of the site. The site management should be focused on improvement of the water regime, mowing and grazing.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 91.77 % state - 2.052 % towns and municipalities - 6.178 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Carex hordeistichos, Carex secalina, Combocerus glaber, Crypsis aculeata, Cryptocheilus richardsi, Eucinetus hopffgarteni, Geophilus carpophagus, Heleochloa schoenoides, Plantago maritima, Plantago tenuiflora, Spergularia salina, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) brehár čiernochvostý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) cíbik chochlatý vtáky 83,3 16,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 havran čierny (poľný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Anser albifrons (Scopoli, 1789) hus bieločelá vtáky 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus piskľavá (malá) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) hvizdák veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) kalužiak červenonohý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) močiarnica mekotavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) myšiarka močiarna vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 šabliarka modronohá vtáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) šišila bocianovitá vtáky 33,3 16,7 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik obyčajný (lesný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 40,0 40,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov