Marcelovské piesky

Kód územia

SKUEV0065

Výmera územia

42,290 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Krátke Kesy, Marcelová, Virt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77750000

Zemepiská dĺžka

18,31944444

Nadmorská výška (m)

Max

137

Priemerná

122

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6120 - Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
  • 6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Carabus hungaricus

Popis územia

Sand dunes formed by the calcareous sands locally overgrow with the Robinia woods. Typical blown sand dune communities occur in the central part of the site. Relief is undulated with an elevation up to 8 m.

Ciele ochrany

The site is a part of the Mašan and Marcelovské piesky Nature Reserves. It represents the largest population of Tribulus terrestris and other protected flora species.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the succession changes in the plant communities, especially invasion of Robinia pseudoacacia. Illegal dumping of waste may occur locally.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 19.499 % private - 47.074 % state - 24.587 % towns and municipalities - 8.839 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Myotis daubentoni, Nyctalus noctula

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 10,0 90,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov