Chtelnické sysľovisko

Kód územia

SKUEV0853

Výmera územia

73,220 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Chtelnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,57382026

Zemepiská dĺžka

17,59776870

Nadmorská výška (m)

Max

350

Priemerná

305

Min

230

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Spermophilus citellus

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  neintenzívne pasenie
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Lacerta viridis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov