Plavečské štrkoviská

Kód územia

SKUEV0338

Výmera územia

66,240 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Ľubotín, Orlov, Plaveč

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,26662358

Zemepiská dĺžka

20,85528461

Nadmorská výška (m)

Max

493

Priemerná

481

Min

475

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Castor fiber, Lutra lutra

Popis územia

The site is partly formed by island areas situated in the side channels of Poprad River. Underlying geology is represented by alluvial gravely-sand sediments.

Ciele ochrany

The site is representative of aquatic habitat providing home to several priority (annex) species of fauna. The site was designated a protected site in 1990.

Zraniteľnosť

The river is under threat of serious pollution resulting from the existing illegal dumping sites of municipal and demolition waste. Riparian vegetation is under threat of being destroyed by illegal felling of trees for firewood. To a certain degree, the river is also under threat of being contaminated by sewage from the surrounding villages lacking appropriate water treatment facilities.

Vlastníctvo

other communities - 3.541 % private - 96.459 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  iné formy odchytu fauny
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie

Ostatné druhy

Bufo bufo, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Rana temporaria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Lipeň tymianový ryby 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov