Gavurky

Kód územia

SKUEV0201

Výmera územia

68,040 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Dobrá Niva, Sása

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,46365479

Zemepiská dĺžka

19,13277720

Nadmorská výška (m)

Max

502

Priemerná

463

Min

416

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus, Myotis bechsteinii, Osmoderma eremita

Popis územia

The site features oak pasture woodland with old wide-crowned specimen of pedunculate oak Quercus robur of Pannonian grove type. The woodland is characteristic for open canopy and low intensity of grazing regime. Oaks featured are several hundred years old and bear all typical traits of their age (deep hollows, etc.). The site is in danger of becoming gradually overtaken by successional vegetation (pine, birch, sloe, aspen, ruderal herb communities). The site features the only example of such habitat found in Slovakia and is noted to support biological community rich in both Mediterranean and Pannonian species of insect.

Ciele ochrany

Within Slovakia, the site represents an unique complex of old pasture oakwoods with typically open canopy featuring a whole range of the thermophilous insecta typical for the warmer Meditteranean and Pannonian regions. The site is protected within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

Major threat to the current status of the site might come from rhw inappropriate degree of agricultural practices that is to say both overgrazing and insufficient intensity of grazing are harmful as is further intensification of the local agricultural production.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 99.771 % private - 0.023 % towns and municipalities - 0.205 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Coronella austriaca, Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Orchis morio

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 42,9 57,1 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov