Horný háj

Kód územia

SKUEV0079

Výmera územia

72,980 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Černík, Dolný Vinodol

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,17444444

Zemepiská dĺžka

18,24555556

Nadmorská výška (m)

Max

190

Priemerná

176

Min

160

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Lucanus cervus

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Žitavská pahorkatina Upland. The site is of a loess hilly land character. Forests are represented by the remaining fragments of the thermophilous oak woods with a rich scrub layer. Invasive wood species spread over the site.

Ciele ochrany

Coherent well-preserved habitat of the thermophilous oak woods.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the forest management practices (overall soil preparation, and planting of allochthonous wood species), waste dumping and invasions of allochthonous species.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Lucanus cervus, Martes foina, Martes martes, Rana dalmatina