Územia európskeho významu

Zobrazených 331 - 360 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Lúčanská Fatra SKUEV0930 1 454 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, Slovak Republic Detail zaznamu
Ludinský háj SKUEV0180 162 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúka pod cintorínom SKUEV0018 5 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Lukovský vrch SKUEV0377 216 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúky pod Besníkom SKUEV0283 84 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Lúky pod Ukorovou SKUEV0002 12 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Lupka SKUEV0879 23 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Macangov Beskyd SKUEV0660 16 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Mackov bok SKUEV1149 8 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Mackov bok SKUEV0149 4 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Machy SKUEV0308 165 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Makovica SKUEV0230 442 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Malá Fatra SKUEV0252 22 253 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Malé osturnianske jazerá SKUEV0335 6 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Malina SKUEV0219 439 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Malý Bahorec SKUEV0877 6 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Malý Dunaj SKUEV0822 1 738 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Malý Polom SKUEV0657 209 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Marcelovské piesky SKUEV0065 42 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Marhecké rybníky SKUEV0121 57 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Martinský les SKUEV0089 994 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Martovská mokraď SKUEV0070 34 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Mašianské sysľovisko SKUEV0784 19 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Mäsiarsky bok SKUEV0260 287 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Meandre Rajčanky SKUEV0885 2 ha Administration of PLA Strážovské vrchy, tel: +421 42 432 28 02, fax:+421 42 426 13 37, Slovak Republic Detail zaznamu
Medovarské dubiny SKUEV0889 220 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Medzi bormi SKUEV0145 10 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Medzianske skalky SKUEV0325 10 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Meliatsky profil SKUEV0921 12 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Mešterova lúka SKUEV0170 132 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu