Martinský les

Kód územia

SKUEV0089

Výmera územia

994,150 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
+421 2 643 69 946
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Blatné, Senec, Veľké Šenkvice, Viničné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26138889

Zemepiská dĺžka

17,38194444

Nadmorská výška (m)

Max

210

Priemerná

168

Min

136

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo

Popis územia

Geological basement is formed by the Neogene loess sediments. Geomorphologically, the site is a part of the orographical unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland - Trnavská pahorkatina Upland. The relief is of a lowland hilly land character. Vegetation is represented by the Euro-Siberian steppe oak woods, which dominate in the site.

Ciele ochrany

Extensive complexes of the very well-preserved Euro-Siberian steppe oak woods of Podunajská nížina Lowland.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the site is a direct subject to the forest management character.

Vlastníctvo

other communities - 0.092 % private - 0.855 % state - 99.053 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Ostatné druhy

Bufo bufo, Lacerta agilis, Rana dalmatina