Meandre Rajčanky

Kód územia

SKUEV0885

Výmera územia

2,130 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Strážovské vrchy

tel: +421 42 432 28 02
fax:+421 42 426 13 37
Slovak Republic
Považská Bystrica
Orlové 189

Katastrálne územia

Fačkov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,99075708

Zemepiská dĺžka

18,58479740

Nadmorská výška (m)

Max

582

Priemerná

561

Min

550

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lutra lutra

Popis územia

ÚEV Meandre Rajčanky je tvorené prirodzeným nezregulovaným tokom Rajčanka, ktorý vytvára v danom území zaujímavé formy riečneho georeliéfu – meandre.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné rôznymi negatívnymi zásahmi do riečneho ekosystému, napr. hydrologické regulačné zásahy, vypúšťanie rôznych škodlivých a toxických látok do toku a výrubom drevín tvoriacich miestami prirodzený brehový porast.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie