Medzianske skalky

Kód územia

SKUEV0325

Výmera územia

9,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

29.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Medzianky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04277778

Zemepiská dĺžka

21,47555556

Nadmorská výška (m)

Max

359

Priemerná

335

Min

298

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Isophya stysi, Pulsatilla grandis

Popis územia

Two separated plots lying on the xerophilous slopes to the north-east from the village Medzianky represent the site. On the top of the upper plot, there are the ruins of a small castle with the remains of the castle water-well. The small castle played a guarding role on the boundary between Šariš and Zemplín regions. From the geomorphological point of view, the area of Medzianske skalky (Medzianske small rocks) belongs to the subunit Beskydské predhorie. The site is a part of the Paleogene of the klippen belt. It consists of carbonate sandstone grits and conglomerates. Macrofauna of foraminifers was often accumulated in conglomerates. The site and its surroundings have a character of a hilly land. Approximately 60 % of the site are covered with xerothermic grasslands and scrubland facies, remaining parts are covered with the forest stands. The site is situated in the middle of agriculturally intensively used landscape, where the arable land alternates with intensified grasslands and woods. Many nationally important plant species occur in the site; occurrence of 7 orchid species has been recorded here, e.g.: Orchis militaris, Orchis mascula, Cephalanthera damasonium.

Ciele ochrany

The site represents an important locality with the occurrence of the xerothermic grasslands and scrubland stands on calcareous substrates. Part of the site has been protected as a Protected Site Medzianske skalky (Medzianske small rocks) since 1990. Protected Site Medzianske skalky has been listed as a CORINE BIOTOPES site.

Zraniteľnosť

Abandonment of traditional land use (grazing, hand mowing) has enabled succession processes towards forest communities. Unregulated visit rate is a potential threat for the site.

Vlastníctvo

state - 10.433 % agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Carex transsilvanica, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Chimaphila umbellata, Linum flavum, Listera ovata, Moneses uniflora, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orobanche lutea, Platanthera bifolia, Pyrola chlorantha

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov