Malé osturnianske jazerá

Kód územia

SKUEV0335

Výmera územia

6,460 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

27.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Osturňa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,33972222

Zemepiská dĺžka

20,20472222

Nadmorská výška (m)

Max

925

Priemerná

897

Min

871

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni

Popis územia

The site was formed when a layer of rocks slid on impenetrable basement. Local aquatic and wetland communities are mostly surrounded by meadows and forests.

Ciele ochrany

The site is situated within the buffer zone of the Pieninský / Pieniny NP. The site was designed as a nature reserve in 1984. It features the biologically very rich aquatic and wetland communities well adapted to the regime of the fluctuating water level.

Zraniteľnosť

Aquatic and wetland communities forming the most valuable part of the site are under threat of being gradually overgrown with vegetation spreading from adjacent forest stands and abandoned meadows. The site is also prone to landslides following prolonged periods of rain.

Vlastníctvo

state - 93.729 % towns and municipalities - 6.271 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  holorub
  odstránenie sušiny
  využitie bez výsadby
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  akumulácia organického materiálu
  acidifikácia (prírodzená)

Ostatné druhy

Carex diandra, Carex flava, Dactylorhiza majalis, Martes martes, Meles meles, Menyanthes trifoliata, Mustela erminea, Mustela nivalis, Pedicularis palustris, Rana temporaria, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov