Medovarské dubiny

Kód územia

SKUEV0889

Výmera územia

219,570 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Medovarce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,24130546

Zemepiská dĺžka

19,01737824

Nadmorská výška (m)

Max

340

Priemerná

278

Min

180

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

Územie tvoria zachovalé teplomilné dubové lesy s mozaikovitým výskytom suchých travinno-bylynných a suchých krovinových spoločenstiev.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Porasty sú ohrozené nesprávnym hospodárením, pri ktorom sa na úkor duba uplatňuje pestovanie buka, príp. hraba a výmladkovým obhospodarovaním týchto porastov. Ďalšie ohrozenie vyplýva z expanzívneho rozširovania agáta.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov