Martovská mokraď

Kód územia

SKUEV0070

Výmera územia

39,873 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Martovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,85944444

Zemepiská dĺžka

18,09416667

Nadmorská výška (m)

Max

109

Priemerná

108

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cirsium brachycephalum, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

The site is located in the Nitra River alluvium with the meander depressions filled with the fen sediments. Geological basement is formed by gravel-sands deposits. Vegetation is represented by fen and grassland communities, locally with the softwood alluvial forests stands.

Ciele ochrany

The site is a part of the Gémeš Nature Reserve and Dolné Považie SPA. It represents the significant fragments of fens and willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum) with the so called “head” willows.

Zraniteľnosť

The ground water level has decreased in a consequence of the water conditions change. An ongoing succession may lead to overgrowing of the non-forest communities with the invasive wood species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí

Ostatné druhy

Combocerus glaber, Cryptocheilus richardsi, Hemerobius perelegans, Natrix natrix

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá vtáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov