Žitavský luh

Kód územia

SKCHVU038

Výmera územia

155,298 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Veľká Maňa, Žitavce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,17502546

Zemepiská dĺžka

18,29514992

Nadmorská výška (m)

Max

153

Priemerná

145

Min

137

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Circus aeruginosus, Porzana porzana

Popis územia

The site is situated within the Žitava River alluvium. Žitava River was regulated in the 80th of the 20th century. Geological basement is represented with fluvial sediments and in a marginal zone of the site (Hronská pahorkatina upland) with loess deposits. Important parts of the site are especially the nature reserve PR Žitavský luh (74.69 ha) and periodically overflowed depressions Luh and Pasienky. From the 90th of the 20th century the site has been affected especially by missing sufficent extensive management, especially mowing. Important current phenomena within the site are especially the succession changes of wetland vegetation within the NR Žitavský luh.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Porzana porzana, one of the five most important areas for nesting of Anas querquedula and regularly nest here more than 1% of national population of Circus aeruginosus.

Zraniteľnosť

Intensive seral processes of wetland vegetation leading to a gradual silting of the majority of wetland areas (rapid succession of reedmace Typha latifolia) and gradual destruction of the open areas of water bodies represent the major threat to the existing status of the site. Insufficient area of the periodically flooded meadow-wetland areas being mechanically mowed is another feature of the local land management not being welcomed by the conservationists. Neither is the process of natural succession of the tree and shrub species that can result in certain areas of the site being completely overgrown and thus changed. Likewise, sporting angling and hunting can in some areas contribute to the vulnerability of the site.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 58,3 16,7 25,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 61,5 38,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 0,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 77,8 18,5 3,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov