Vytlačiť

trsteniarik veľký

trsteniarik veľký

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

29

Priemerná plocha TML

4 319 774 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

202

Priemerný počet druhov v zázname

42


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (478),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (314),Turdus merula Linnaeus, 1758 (300),Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) (297),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (286),Parus major Linnaeus, 1758 (283),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (269),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (209),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (205),Turdus philomelos Brehm, 1831 (189)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.9% 92.1%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
68.4% 26.3% 5.3%
PAN:
30.0% 30.0% 40.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.6% 34.2% 13.2%
PAN:
30.0% 60.0% 10.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.5% 2.6% 86.9%
PAN:
70.0% 20.0% 10.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 17,6 %
A01 - pestovanie 11,8 %
C01 - baníctvo a lomy 11,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 11,8 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,9 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
D05 - vylepšený prístup na lokalitu 5,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 14,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,5 %
A03 - kosenie 7,3 %
A06 - 7,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 2,4 %
A04 - pasenie 2,4 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 37,9 %
A04 - pasenie 20,7 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 20,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,9 %
K02 - biologické procesy 6,9 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 6,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,8 %
K02 - biologické procesy 14,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 9,9 %
A03 - kosenie 7,4 %
I01 - druhové invázie 7,4 %
A01 - pestovanie 4,9 %
A06 - 4,9 %
F02 - 4,9 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
D01 - dopravné siete 2,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV