Čiližské močiare

Kód územia

SKUEV0227

Výmera územia

88,610 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Boheľov, Gabčíkovo, Padáň, Pataš, Veľký Meder, Vrakúň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,88536379

Zemepiská dĺžka

17,64285178

Nadmorská výška (m)

Max

113

Priemerná

112

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Anisus vorticulus, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri

Popis územia

Geological basement is formed by the gravel-sand deposits. The site is surrounded with the intensively managed agricultural land. The site features the gradual succession.

Ciele ochrany

Significant populations of the annexed fish and amphibians species.

Zraniteľnosť

Prevailing part of the site is formed by the Čiližský potok creek. The site is vulnerable due to channelling, flow alterations and drainage. A significant part of the riverbed is currently dry in a consequence of the water flow alteration into the channel system nearby the Pataš village.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 18.256 % private - 24.325 % towns and municipalities - 57.421 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  predátorstvo
  iné formy nedzidruhovej súťaživosti
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Rana kl. esculenta, Rana ridibunda

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov