Volovské vrchy

Kód územia

SKCHVU036

Výmera územia

121854,392 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Betliar, Bôrka, Bukovec, Čermeľ, Čučma, Dedinky, Dobšiná, Drnava, Gelnica, Gemerská Poloma, Hačava, Helcmanovce, Henclová, Hnilčík, Hnilec, Hodkovce, Hrabkov, Hýľov, Chrasť nad Hornádom, Jaklovce, Jasov, Kamenné, Kavečany, Klenov, Kluknava, Kojšov, Kolinovce, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košické Hámre, Kováčová, Krompachy, Kysak, Lúčka, Malá Ida, Malá Lodina, Malý Folkmar, Margecany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Medzev, Miklušovce, Mlynky, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Nižné Slovinky, Nižný Klátov, Nováčany, Olcnava, Opátka, Pača, Poproč, Poráč, Prakovce, Rolova Huta, Rožňava, Rudňany, Rudník, Ružín, Sedlice, Smižany, Smolnícka Huta, Smolník, Sokoľ, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Stará Voda, Šafárka, Šemša, Štós, Švedlár, Teplička, Trebejov, Úhorná, Veľká Lodina, Veľký Folkmar, Vítkovce, Vlachovo, Vyšné Slovinky, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Závadka, Zlatá Idka, Žakarovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,79886469

Zemepiská dĺžka

20,81694987

Nadmorská výška (m)

Max

1322

Priemerná

693

Min

233

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Jynx torquilla, Lanius collurio, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus

Popis územia

The site belongs to the geomorphological area of Slovenské rudohorie Mts., units Volovské vrchy and Čierna hora. It represents a mosaic of valuable forest stands with presence of natural oak, beech and fir-beech forests and apical spruce forests. Important artefacts of the site are also numbered underground mining tunnels and mines. Water reservoirs are also situated within the site. Percentage within biogeographic regions: Alpine 99.813%, Pannonic 0.187%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Ciconia nigra, Pernis apivorus, Strix uralensis, Picus canus, Dryocopus martius, Ficedula parva and Ficedula albicollis. Regularly nest here more than 1% of national population of Bubo bubo, Aquila chrysaetos, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Coturnix coturnix, Alcedo atthis, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Jynx torquilla, Sylvia nisoria, Streptopelia turtur, Muscicapa striata, Aquila pomarina, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Picoides tridactylus and Lanius collurio.

Zraniteľnosť

Intensive forms of forestry including the use of clear-cutting silviculture system, summer felling and the removal of snags and hollowed trees from forest stands are seen as the most "controversial" activities should conservation objectives been considered a top priority. Other activities with potentially negative impact on certain criteria species include hunting, collection of forest berries in the ridge sections of the mountain range, development of ski resorts and planned construction of industrial water bodies. Construction of all major industrial works shall be preceded by the comprehensive environmental risk assessment (known as EIA procedure) taking full account of the conservation requirements of the respective criteria species. Nevertheless, it is possible to say that the habitat status of the majority of criteria species is seen as acceptable. Status of the water courses with regulation measures already in place (water body Ruzin) is unfortunately impossible to change, however, the revival of the river sections polluted by mining activities is both desirable and necessary despite the substantial financial cost incurred. Persisting air and water pollution originating from the metallurgical industry production (central Spis area) requires immediate attention and should be eliminated by the introduction of state of the art technologies that are more environmentally friendly than the ones currently in place.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžiarske stredisko
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Aconitum moldavicum, Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Aster alpinus, Bufo viridis, Campanula xylocarpa, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carex flava, Cephalanthera damasonium, Clematis alpina, Comarum palustre, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Corothamnus procumbens, Crepis conyzifolia, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, Dactylorhiza majalis, Dianthus praecox, Drosera rotundifolia, Dryomys nitedula, Elaphe longissima, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Eptesicus nilssoni, Eptesicus serotinus, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Juncus filiformis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Parnassius apollo, Pedicularis palustris, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Primula auricula subsp. hungarica, Pseudorchis albida, Rhodax rupifragus, Scorzonera austriaca, Scorzonera humilis, Scorzonera purpurea, Silene bupleuroides, Soldanella hungarica, Sorbus hazslinszkyana, Sorbus scepusiensis, Stellaria palustris, Thalictrum simplex , Vespertilio murinus, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 66,7 0,0 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) jašterica bystrá plazy 0,0 83,3 16,7 Zobraziť druh v atlase
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 9,5 47,6 42,9 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 57,1 42,9 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) netopier obyčajný cicavce 12,5 0,0 87,5 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) netopier veľkouchý cicavce 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lopinga achine (Scopoli, 1763) očkáň mätonohový motýle 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 55,6 44,4 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 7,4 85,2 7,4 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 16,7 33,3 50,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865) sadlerianka panónska mäkkýše 20,0 0,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 7,7 92,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 10,5 63,2 26,3 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 34,1 46,3 19,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla patens poniklec otvorený vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Asplenium adulterinum slezinník nepravý vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Adenophora liliifolia zvonovec ľaliolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 45,5 54,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 45,5 36,4 18,1 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 60,0 20,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 44,4 22,2 33,4 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 61,5 25,6 12,9 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 68,8 18,8 12,4 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov