Vytlačiť

užovka fŕkaná

užovka fŕkaná

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

800 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

28

Priemerná plocha TML

370 552 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

316

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (38),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (13),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (10),Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (9),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (7),Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) (6),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (6),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (6),Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (6),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
26.4% 63.9% 9.7%
PAN:
69.4% 30.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
44.4% 55.6%
PAN:
8.1% 85.5% 6.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.8% 54.2%
PAN:
9.7% 85.5% 4.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.2% 43.1% 9.7%
PAN:
24.2% 46.8% 29.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 75,0 %
F02 - 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 16,9 %
D01 - dopravné siete 15,7 %
F02 - 15,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 10,5 %
K02 - biologické procesy 8,1 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,7 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 14,8 %
K02 - biologické procesy 14,8 %
D01 - dopravné siete 13,1 %
F02 - 13,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 13,1 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,9 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 4,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV