Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

zvonovec ľaliolistý

Adenophora liliifolia

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR


Morfológia

Trváca, 30 – 100 (200) cm vysoká, holá alebo páperistá bylina. Prízemné listy dlho stopkaté, v čase kvitnutia zaschnuté. byľové listy viac či menej sediace, elipsovité, pílkovité. Kvety vo vrcholovom strapci alebo metline. Koruna lievikovito zvončekovitá, 12 – 22 mm dlhá, bledomodrá až bledofialová, zriedka biela. Druh podobný zvončekom, odlišuje sa však od nich o. i. voňavými kvetmi, dlhou bliznou, ktorá je až 2-krát dlhšia ako koruna (blizna zvončekov je rovnako dlhá alebo len o málo dlhšia ako koruna), a tvarom tobolky, ktorá je obrátene hruškovitá (pri zvončekoch guľovitá, kužeľovitá alebo vrtidlovitá). Kvitnutie: jún – august.

Ekológia

Svetlé lesy a ich okraje, krovinaté stráne a vlhké lúky od pahorkatín až po subalpínsky stupeň, najčastejšie však v horskom vegetačnom stupni.

Celkové rozšírenie

Eurázijský druh. Na území Európy výrazne ustupuje a na väčšine známych lokalít nebol v súčasnosti potvrdený.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 30 lokalít od Strážovských vrchov až po stredné Pohornádie. Na väčšine z nich však nebol druh v posledných desaťročiach potvrdený. Najviac súčasných údajov je z Nízkych Tatier, Muránskej planiny a Slovenského raja. Populácie zvonovca majú pomerne nízku početnosť, spravidla 5 – 50 jedincov, vzácnejšie až do cca 300 jedincov. Počet populácií druhu na Slovensku sa postupne zmenšuje. Vzhľadom na charakter stanovíšť a veľké množstvo lokalít však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik. Druh sa vyskytuje na 7 ÚEV, na ktorých sa nachádza 87 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zalesňovanie holín alebo spontánne zarastanie stanovíšť druhu drevinami a expanzívnymi bylinami, priame poškodzovanie rastlín ťažkými mechanizmami pri hospodárskych zásahoch do porastov, nadmernou pastvou alebo preháňaním dobytka.

Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

24 316 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

37

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Convallaria majalis (1),Cirsium erisithales (1),Cephalanthera damasonium (1),Carex alba (1),Carduus glaucus (syn.) (1),Campanula rotundifolia (1),Calamagrostis varia (1),Briza media (1),Brachypodium pinnatum (1),Ajuga reptans (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %
K02 - biologické procesy 18,2 %
A03 - kosenie 9,1 %
A04 - pasenie 9,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 9,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 9,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 9,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 9,1 %