Vytlačiť

drevník ryhovaný

drevník ryhovaný

Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Malý, 6 − 8 mm dlhý, podlhovastý, lesklý, hrdzavočervený chrobák. Tykadlá sú krátke, ružencovité, 11-článkové, posledný článok kónický, vybieha do ostrého špicu. hlava vzadu zúžená do krčka, zhora s dvoma ryhami končiacimi vzadu voľne. Na štíte sú tri výrazné ryhy, pričom krajné sú vpredu skrátené. Krovky s hlbokými, hrubo bodkovanými ryhami, 5. a 6. medziryžie sa vzadu spája do spoločného valu. Ramená kroviek sú zaoblené. Krídla sú vyvinuté.

Ekológia

Vyskytuje sa na podhorských a horských lokalitách zachovalého pralesného typu. Sú špecializované na život v starom rozkladajúcom sa dreve z rôznych druhov listnatých aj ihličnatých stromov (Abies, Fagus, Acer, Quercus, Fraxinus), kde trávia takmer celý svoj život. Larvy sa živia vlhkým rozkladajúcim sa drevom, vyvíjajú sa dva roky. Imága (dospelé jedince) môžeme nájsť najčastejšie pod kôrou.

Celkové rozšírenie

Eurokaukazský druh, rozšírený v severnej, východnej, juhovýchodnej Európe, v Malej Ázii a na Kaukaze. Zo strednej Európy je známy z Česka, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.

Rozšírenie na Slovensku

Vzácny druh pahorkatinného a podhorského stupňa. Zriedkavo môže zasahovať do nížinného stupňa. Známy z Borskej nížiny, Podunajskej nížiny (Svätojurský šúr, Lindavský les), Malých Karpát, Štiavnických vrchov (Sitno), Veľkej Fatry a Nízkych Tatier (Baranovo). Vyskytuje sa na 11 územiach
európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Odstraňovanie starých kmeňov a pňov z prirodzeného prostredia.

Zaujímavosti

V minulosti boli drevníky zaraďované do samostatnej čeľade Rhysodidae, ktoré je v súčasnosti klasifikovaná iba ako podčeľaď Rhysodinae v rámci čeľade Carabidae. Podčeľaď zahŕňa asi 20 rodov a niekoľko stoviek druhov. Na Slovensku je táto podčeľaď reprezentovaná iba dvoma veľmi vzácnymi druhmi - Rhysodes sulcatus a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892), ktoré boli dávnejšie zaraďované do spoločného rodu Rhysodes. O. germari sa líši hlav­ne nápadnými výbežkami na ramenách kroviek.

 

Počet lokalít

31

Priemerná plocha TML

9 509 357 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

202

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (109),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (98),Ampedus (Ampedus) elegantulus (Schönherr, 1817) (56),Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) (52),Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) (51),Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) (46),Dicerca (Dicerca) alni (Fischer von Waldheim, 1824) (42),Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 (36),Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) (29),Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) (26)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.7% 57.7% 34.6%
PAN:
63.0% 37.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
11.5% 72.4% 16.1%
PAN:
80.4% 19.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
11.5% 71.2% 17.3%
PAN:
80.4% 19.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.3% 57.1% 32.6%
PAN:
63.0% 37.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 75,0 %
L05 - zosuvy pôdy 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 86,3 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,9 %
I01 - druhové invázie 2,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,0 %
L05 - zosuvy pôdy 0,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 84,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,9 %
I01 - druhové invázie 5,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV