Vytlačiť

rak riečny

rak riečny

Astacus astacus (LINNAEUS, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR


Počet lokalít

56

Priemerná plocha TML

5 411 810 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

236

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (21),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (17),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (13),Salmo trutta Linnaeus, 1758 (12),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (11),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (9),Cottus poecilopus Heckel, 1836 (7),Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (7),Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 (7),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
41.1% 33.1% 25.8%
PAN:
7.7% 30.8% 61.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
87.9% 10.5% 1.6%
PAN:
76.9% 15.4% 7.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.3% 8.1% 1.6%
PAN:
84.6% 7.7% 7.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
46.0% 29.0% 25.0%
PAN:
7.7% 30.8% 61.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
F02 - 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 25,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 21,4 %
K02 - biologické procesy 10,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,1 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,6 %
D01 - dopravné siete 3,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd 33,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 33,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV