Vytlačiť

plch lieskový

plch lieskový

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

46

Priemerná plocha TML

1 824 019 m2

Počet mapovateľov

24

Počet vykonaných návštev na TML

290

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Glis glis (Linnaeus, 1766) (131),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (77),Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (57),Parus major Linnaeus, 1758 (29),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (24),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (14),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (14),Apodemus sp. (10),Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) (10),Parus ater Linnaeus, 1758 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
52.7% 32.3% 15.0%
PAN:
94.1% 5.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
75.3% 24.7%
PAN:
35.3% 64.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
71.0% 29.0%
PAN:
35.3% 64.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.4% 21.5% 15.1%
PAN:
94.1% 5.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 71,9 %
A04 - pasenie 21,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
A04 - pasenie 18,2 %
A03 - kosenie 15,2 %
D01 - dopravné siete 15,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 75,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV