Vytlačiť

jašterica múrová

jašterica múrová

Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

134 054 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

537

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (26),Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (25),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (18),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (12),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (11),Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (5),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (5),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (4),Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) (3),Coronella austriaca Laurenti, 1768 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
32.2% 45.7% 22.1%
PAN:
35.1% 58.6% 6.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
46.3% 50.7% 3.0%
PAN:
44.3% 55.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.2% 39.1% 7.7%
PAN:
55.7% 44.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.6% 25.9% 18.5%
PAN:
64.9% 28.7% 6.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 43,8 %
A03 - kosenie 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 38,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 9,1 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 6,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,7 %
G04 - vojenské využitie 4,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 16,9 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 12,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,5 %
E04 - stavby, budovy v krajine 10,8 %
C01 - baníctvo a lomy 10,1 %
D01 - dopravné siete 10,1 %
K02 - biologické procesy 10,1 %
A03 - kosenie 7,4 %
A04 - pasenie 5,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV