Vytlačiť

jašterica múrová

jašterica múrová

Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

130 583 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

438

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (22),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (18),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (15),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (11),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (10),Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (5),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (4),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (4),Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) (3),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
31.4% 46.4% 22.2%
PAN:
32.4% 60.2% 7.4%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.9% 50.2% 3.9%
PAN:
47.2% 52.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.0% 31.9% 10.1%
PAN:
59.3% 40.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
55.1% 28.5% 16.4%
PAN:
49.1% 43.5% 7.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
A03 - kosenie 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 32,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 21,7 %
D01 - dopravné siete 7,9 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 7,9 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 6,9 %
F02 - 4,4 %
G04 - vojenské využitie 4,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 15,1 %
A03 - kosenie 12,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,8 %
E04 - stavby, budovy v krajine 11,6 %
A04 - pasenie 9,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,3 %
C01 - baníctvo a lomy 9,3 %
D01 - dopravné siete 9,3 %
K02 - biologické procesy 5,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV