Územia európskeho významu

Zobrazených 151 - 180 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Belušky SKUEV0897 72 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Brekovský hradný vrch SKUEV2231 12 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Bukovou SKUEV2318 243 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Čierťažou SKUEV0896 175 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Stredný tok Laborca SKUEV0895 227 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Za hôrkou SKUEV0894 41 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Viniansky hradný vrch SKUEV0965 52 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, Slovak Republic Detail zaznamu
Bisce SKUEV0020 27 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Kopčianske slanisko SKUEV0004 9 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Morské oko SKUEV0209 16 008 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Raškovský luh SKUEV0026 17 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Senianske rybníky SKUEV0208 209 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Stretavka SKUEV0235 16 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Vihorlat SKUEV0025 229 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Pozdišovský chrbát SKUEV0847 112 ha Administration of PLA Vihorlat, Slovak Republic Detail zaznamu
Vinianska stráň SKUEV0966 28 ha Administration of PLA Vihorlat, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Ipľa SKUEV0257 251 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Bujačia lúka SKUEV0640 2 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Cúdeninský močiar SKUEV0054 138 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Čajkovské bralie SKUEV0262 1 621 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Čebovská lesostep SKUEV0035 192 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dedinská hora SKUEV0261 133 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolná Bukovina SKUEV0015 293 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný Chlm SKUEV0892 51 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Galamia SKUEV0959 18 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Hodrušská hornatina SKUEV0263 10 268 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Ipeľské hony SKUEV0055 25 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kiarovský močiar SKUEV0053 30 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Klokoč SKUEV0264 2 281 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Litava SKUEV0036 2 630 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu