Vozokánsky luh

Kód územia

SKUEV2272

Výmera územia

9,900 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel.: +421 37 776 49 00
fax: +421 37 651 71 52
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Vozokany nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,01866340

Zemepiská dĺžka

18,67503932

Nadmorská výška (m)

Max

132

Priemerná

128

Min

123

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Popis územia

Zvyšky mŕtvych ramien Hrona v blízkosti hlavného toku v nadmorskej výške 135 m. Vegetáciu tvoria mäkké a tvrdé lužné lesy a zarastajúce mŕtve ramená s močiarnou vegetáciou.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Ovplyvnené je aj šírením nepôvodných a inváznych druhov rastlín. Stav pobrežných biotopov ovplyvňuje kolísanie hladiny rieky spôsobené klímou alebo budovaním vodných stavieb a elektrární na toku.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  modifikácie vo vodných prietokoch
  malé vodné elektrárne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov