Čebovská lesostep

Kód územia

SKUEV0035

Výmera územia

192,340 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Čebovce, Horné Príbelce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,19777778

Zemepiská dĺžka

19,23305556

Nadmorská výška (m)

Max

451

Priemerná

354

Min

243

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Despite a rather limited size of the site this represents an outstanding example of well-preserved native oak woods of southern Slovakia.

Ciele ochrany

The site is valuable for a well-preserved species-rich mosaic of xerothermic plant and animal communities of upland steppe type forests and oak woods of southern foothills of Krupinská planina Plateau.

Zraniteľnosť

The site is almost untouched by impact of the anthropogenic activities that is with the exception of forestry. Thus the vulnerability of the site is at the bottom range of the scale.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.86 % private - 12.694 % state - 82.446 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom

Ostatné druhy

Cleistogenes serotina, Limodorum abortivum, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov