Vinianska stráň

Kód územia

SKUEV0966

Výmera územia

28,480 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

Slovak Republic
Fraňa Kraľa 1
071 01 Michalovce

Katastrálne územia

Vinné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,80164988

Zemepiská dĺžka

21,98847592

Nadmorská výška (m)

Max

300

Priemerná

228

Min

126

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Odontopodisma rubripes, Pholidoptera transsylvanica, Rosalia alpina

Popis územia

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu xerotermných trávnato-krovinatých a lesných spoločenstiev andezitovej časti Vihorlatu s rastlinstvom reliktného charakteru v komplexe Malého a Veľkého Senderova na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Nárast turisticko - rekreačných aktivít. Pohyb návštevníkov mimo vyznačených chodníkov.

Vlastníctvo

Vojenské lesy a majetky š.p

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie