Viniansky hradný vrch

Kód územia

SKUEV0965

Výmera územia

51,950 ha

 

Dátum návrhu

12.09.2017

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Vinné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82048524

Zemepiská dĺžka

21,95092175

Nadmorská výška (m)

Max

330

Priemerná

238

Min

144

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Odontopodisma rubripes, Pholidoptera transsylvanica, Rosalia alpina, Stenobothrus eurasius

Popis územia

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu vzácnych xerotermných a lesostepných spoločenstiev hradného vrchu na južných úbočiach Vihorlatu na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Nárast turisticko - rekreačných aktivít. Pohyb návštevníkov mimo vyznačených chodníkov.

Vlastníctvo

Vojenské lesy a majetky š.p,

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 koník slovanský rovnokrídlovce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov