Vytlačiť

koník slovanský

koník slovanský

Stenobothrus eurasius Zub., 1898

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Morfológia

Samčeky (17 − 18 mm) sú výrazne menšie ako samičky (24 − 26 mm). Základné sfarbenie oboch pohlaví je zelené. Na temene hlavy a po hranách predohrude sú výrazné čierne a sivé pásy. Predné krídla sú hnedej farby, holene oranžovočervené. Koniec bruška samčekov, zriedkavo aj samičiek je jasnočervený až červenooranžový. Cerky (článkové výrastky) samčekov sú trikrát dlhšie ako na báze široké, cerky samičiek iba dvakrát dlhšie.

Ekológia

Vyhľadáva xerotermné lesostepné až stepné lokality, hlavne južné a juhovýchodné svahy vápencových vrchov (v Česku na čadičových vrchoch). Vyskytuje sa na strmých skalných zrázoch v nadmorských výškach až do 650 m. Nymfy sa liahnu v máji a dospievajú v júli. Dospelé jedince môžeme v prírode nájsť až do októbra. Druh má iba jednu generáciu za rok.

Celkové rozšírenie

Druh S. eurasiusje rozšírený súvisle od Kazachstanu cez južnú Sibír a Kirgizsko (nominátna, t. j. základná forma) až po juhozápadné Rusko (ssp. hyalosuperficies Voroncovskij, 1927). V strednej Európe má výskyt diskontinuitný charakter. Zo severozápadu Čiech bol opísaný ssp. bohemicus Mařan, 1958 a z juhovýchodu Slovenska ssp.slovacus Mařan, 1958. Izolované populácie v Maďarsku a Rakúsku sa podobajú na ssp. bohemicus.V južnej Európe je rozšírený ssp.macedonicus Willemse, f. M.h., 1974. Zatiaľ je známych 6 poddruhov.

Rozšírenie na Slovensku

Z územia Slovenska je známy iba poddruh slovacus. Pôvodne bol opísaný zo Slovenského krasu (Zádielska, Plešivecká a Silická planina), kde aj v súčasnosti žije početná populácia. Neskôr bol výskyt zaznamenaný aj vo Vihorlatských vrchoch, v Oslanoch pri Prievidzi a na Zobore. Druh dosahuje u nás severnú hranicu rozšírenia. Vyskytuje
sa na 9 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Najväčší problém v súčasnosti predstavuje zarastanie vhodných lokalít náletovými drevinami, krami a vysokými bylinami, ktoré boli kedysi spásané. Negatívne môže vplývať aj rozrastanie turizmu.

Zaujímavosti

Druh je náročný na teplo, preto sa dá predpokladať, že sa na naše územie dostal až po skončení ľadovej doby v priebehu boreálu, prípadne subboreálu. Vtedy stepné druhy prenikali na naše územie z juhovýchodu pozdĺž južných karpatských svahov. Nástupom lesných formácií došlo k izolácii našich populácií a k vzniku samostatného poddruhu.

Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

157 513 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

59

Priemerný počet druhov v zázname

17


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) (55),Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (46),Platycleis grisea (Fabr., 1781) (44),Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) (41),Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) (40),Decticus verrucivorus (L.) 1758 (39),Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) (39),Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) (34),Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826) (30),Calliptamus italicus (L.) 1758 (29)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.8% 47.6% 47.6%
PAN:
76.5% 23.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
4.8% 64.3% 30.9%
PAN:
88.2% 11.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
21.4% 66.7% 11.9%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
21.4% 33.3% 45.3%
PAN:
17.6% 64.7% 17.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M02 - zmeny biotických podmienok 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 41,8 %
A03 - kosenie 31,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 23,9 %
K02 - biologické procesy 3,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 62,5 %
A03 - kosenie 37,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV