Kopčianske slanisko

Kód územia

SKUEV0004

Výmera územia

8,700 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

27.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
fax:+421 56 688 25 42
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Zemplínske Kopčany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,59227589

Zemepiská dĺžka

21,88916120

Nadmorská výška (m)

Max

102

Priemerná

102

Min

102

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lycaena dispar

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

The site is threatened by the extensive former amelioration adjustments, grasslands conversion into the arable land and absence of grazing.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Achillea aspleniifolia, Allium angulosum, Atriplex littoralis, Bupleurum tenuissimum, Buteo lagopus, Eryngium planum, Falco vespertinus, Plantago maritima, Podospermum canum, Scorzonera parviflora, Senecio doria, Taraxacum bessarabicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov