Čajkovské bralie

Kód územia

SKUEV0262

Výmera územia

1620,990 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Čajkov, Dolné Devičany, Opatová, Rybník, Tekovská Breznica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,32666667

Zemepiská dĺžka

18,60472222

Nadmorská výška (m)

Max

708

Priemerná

426

Min

231

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus

Popis územia

The site is noted for a high degree of its naturalness and the presence of several prominent species of invertebrates.

Ciele ochrany

The site is representative of well-preserved complex of Pannonian oakwoods fragmentally interspersed with sycamore-lime scree woodland and beech woods. The site harbours a whole number of extremely rare and endangered species of Slovak beetles.

Zraniteľnosť

The site is almost free of deleterious effect of human impact. Human activities on the site are limited to forest management measures. There is danger of the site being damaged by natural elements (windthrow).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.03 % church - 0 % private - 0.104 % state - 99.574 % towns and municipalities - 0.292 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Parnassius mnemosyne, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 25,0 75,0 Zobraziť druh v atlase
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) lišaj pupalkový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935) mora schmidtova motýle 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov