Vytlačiť

lišaj pupalkový

lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

90 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

29 683 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

14


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) (5),Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) (4),Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) (4),Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) (3),Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) (3),Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) (3),Autographa gamma (Linnaeus, 1758) (2),Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) (2),Cupido argiades (Pallas, 1771) (2),Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (2)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
80.0% 20.0%
PAN:
85.7% 14.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
14.3% 85.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
14.3% 85.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 20.0%
PAN:
85.7% 14.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV