Dolná Bukovina

Kód územia

SKUEV0015

Výmera územia

292,650 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Prenčov, Svätý Anton, Žibritov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,39277778

Zemepiská dĺžka

18,94527778

Nadmorská výška (m)

Max

700

Priemerná

551

Min

388

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Myotis myotis

Popis územia

Despite a rather limited size of the site this represents an outstanding example of well-preserved native deciduous woodlands of mid - altitudes.

Ciele ochrany

The site is represents smaller still typical complex of beech and sycamore-lime woodlands on scree sites harbouring characteristic species of fauna.

Zraniteľnosť

The site is almost untouched by impact of the anthropogenic activities that is with the exception of forestry. Thus the vulnerability of the site is at the bottom range of the scale.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny

Ostatné druhy

Aesalus scarabaeoides, Bufo bufo, Martes martes, Meles meles, Plecotus auritus, Salamandra salamandra, Sorex araneus