Dolné Pohronie

Kód územia

SKCHVU004

Výmera územia

225,884 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Bátorove Kosihy, Búč, Horný chotár, Mužla, Pastovce, Radvaň nad Dunajom, Virt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,82822432

Zemepiská dĺžka

18,44796420

Nadmorská výška (m)

Max

183

Priemerná

124

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Merops apiaster

Popis územia

2% of the site is covered with transitional forest habitats, especially succession growths of shrubs and woods (e.g. Prunus spinosa, Rosa sp., Robinia pseudoacacia, in the lower positions Salix sp.). Basment consists especially of the wind-borne sediments (dust sediments, loess-sands) or the old alluvial terraces (e.g. Jurský Chlm). Majority of the partial localities has been used for sand exploitation and some localities are still utilized in this way. After stagnancy of this activity in other localities the sand walls are subject to erosion and overgrowing (e.g. Jurský Chlm). In some localities the orchards were established in the 20th century. Currently they are mostly abandoned (e.g. Jurský Chlm)

Ciele ochrany

Site is one of the five most important areas in Slovakia for nesting of Merops apiaster.

Zraniteľnosť

Breeding grounds of the bee-eaters inhabiting this territory are threatened not only by legal but also illegal exploitation of sand from sandpits and sandy streamsides timed into the breeding season (May-August). Nevertheless, outside the breeding season sand exploitation can positively stimulate the creation of new breeding sites for the number of natural nesting sites available in the area being very limited. Another threat to the population of resident bee-eaters is presented in the form of naturally occurring slipping of breeding walls resulting in their continual gradient decline and reshaping. Subsequently, vegetation takes slowly over and as a result predators are able to reach nesting burrows easier. Hunting activities (sandpits are very often used as illegal hunting ranges) are seen as another significant threat to the bee-eater population stability. Nesting burrows get occasionally clogged for which local beekeepers are most probably to be blamed for.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  vysušovanie
  biologické procesy

Ostatné druhy

Felis silvestris, Lacerta agilis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 12,5 87,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov