Lindava

Kód územia

SKUEV0174

Výmera územia

403,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Budmerice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,36833333

Zemepiská dĺžka

17,36750000

Nadmorská výška (m)

Max

224

Priemerná

212

Min

192

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus

Popis územia

Complex of mainly oak forests in the intensively managed agricultural land. Native wood composition represented mainly by the coppice oak forest only locally disturbed by planting of pines.

Ciele ochrany

Complex of the oak-hornbeam forests and Pannonic-balkanic sessile oak forests rare within the territory of the Trnavská pahorkatina Upland. Occurrence of numerous animal spieces bound to the oak - Lucanus cervus, Limoniscus violaceus, Maculinea arion, Rhysodes sulcatus. The site is a part of the proposed Malé Karpaty SPA. Part of the site is nationally protected as the Lindava Nature Reserve.

Zraniteľnosť

Habitat is potentially vulnerable only due to unappropriate forest management activities - planting of the non-native wood species, destroying of healthy trees during the exploitation of the necrotic individuals, etc.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Coronella austriaca, Maculinea arion, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Roháč obyčajný chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov