Severný Bodícky kanál

Kód územia

SKUEV0093

Výmera územia

24,130 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Baka, Bodíky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,90750000

Zemepiská dĺžka

17,49916667

Nadmorská výška (m)

Max

119

Priemerná

117

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Apium repens, Aspius aspius, Cobitis taenia, Cottus gobio, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Microtus oeconomus mehelyi, Misgurnus fossilis, Rutilus pigus, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Geomorphological pattern of the site is given by the construction of the Gabčíkovo dam system. The relief is of the anthropogenous character. Geological basement is formed by gravels-sands. Vegetation is strongly affected by the water management practices.

Ciele ochrany

The largest population of Apium repens in Slovakia.

Zraniteľnosť

The anthropogenic habitat directly depends on the water management practices. However, the current water management do not affect the conservation status of the target flora species negatively.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 13.793 % private - 79.31 % towns and municipalities - 6.897 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Groenlandia densa, Rana kl. esculenta

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín