Kompetenčné rozdelenie ŠOP SR

Názov Druhy (%) Biotopy (%) Akcia
Dobrý Nevyhovujúci Zlý Dobrý Nevyhovujúci Zlý
Záhorie - správa CHKO 20,4 59,5 20,1 51,7 35,8 12,5 Detailné zobrazenie
Východné Karpaty - správa CHKO 37,0 36,8 26,2 42,2 41,3 16,5 Detailné zobrazenie
Vihorlat - správa CHKO 22,4 52,3 25,3 60,8 32,9 6,3 Detailné zobrazenie
Veľká Fatra - správa NP 44,0 41,8 14,2 68,6 24,7 6,7 Detailné zobrazenie
TANAP - správa NP 38,6 36,6 24,8 63,5 25,8 10,7 Detailné zobrazenie
Štiavnické vrchy - správa CHKO 26,0 55,6 18,4 51,6 33,7 14,7 Detailné zobrazenie
Strážovské vrchy - správa CHKO 27,3 47,8 24,9 59,4 35,6 5,0 Detailné zobrazenie
Slovenský raj - správa NP 40,9 39,3 19,8 47,8 36,5 15,7 Detailné zobrazenie
Slovenský kras - správa NP 25,5 54,6 19,9 67,9 25,0 7,1 Detailné zobrazenie
Prešov - RCOP 26,6 49,2 24,2 57,4 28,2 14,4 Detailné zobrazenie
Ponitrie - správa CHKO 19,1 51,6 29,3 60,0 29,9 10,1 Detailné zobrazenie
Poloniny - správa NP 27,9 46,3 25,8 56,9 34,5 8,6 Detailné zobrazenie
Poľana - správa CHKO 24,7 44,3 31,0 49,0 38,2 12,8 Detailné zobrazenie
PIENAP - správa NP 17,6 54,2 28,2 60,6 28,0 11,4 Detailné zobrazenie
NAPANT - správa NP 29,3 46,8 23,9 63,8 28,6 7,6 Detailné zobrazenie
Muránska planina - správa NP 42,4 44,0 13,6 62,0 25,9 12,1 Detailné zobrazenie
Malé Karpaty - správa CHKO 18,5 45,8 35,7 62,6 27,1 10,3 Detailné zobrazenie
Malá Fatra - správa NP 24,1 51,9 24,0 57,5 36,6 5,9 Detailné zobrazenie
Latorica - správa CHKO 24,6 48,9 26,5 53,3 26,9 19,8 Detailné zobrazenie
Kysuce - správa CHKO 32,3 50,6 17,1 32,2 59,6 8,2 Detailné zobrazenie
Horná Orava - správa CHKO 12,2 67,2 20,6 41,3 42,4 16,3 Detailné zobrazenie
Dunajské luhy - správa CHKO 21,3 40,6 38,1 34,9 46,2 18,9 Detailné zobrazenie
Cerová vrchovina - správa CHKO 25,3 48,2 26,5 50,4 34,5 15,1 Detailné zobrazenie
Biele Karpaty - správa CHKO 16,2 38,7 45,1 47,0 47,0 6,0 Detailné zobrazenie