Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 337 - 357 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách Pr1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni 8111000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni 8112000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na vápencoch a mylonitoch 8113000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách Pr2 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská 8263000 Nechránené Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3a 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3b 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3c 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3d 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská Ra3 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 7140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská mezotrofných ekotopov 8263100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská oligotrofných ekotopov 8263200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
priepast 1140000 Nechránené Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody Vo3 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prirodzené lesy 2110000 Nechránené Detail v atlase
protipovodnové (ochranné) hrádze A610000 Nechránené Detail v atlase