Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 337 - 357 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
priepast 1140000 Nechránené Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody Vo3 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Vo2 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
prirodzené lesy 2110000 Nechránené Detail v atlase
protipovodnové (ochranné) hrádze A610000 Nechránené Detail v atlase
Psiarkové aluviálne lúky Lk7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
psicové porasty horské 3512500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rašeliniská 8260000 Nechránené Detail v atlase
Rašeliniskové borovicové lesy Ls7.2 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rašeliniskové brezové lesíky Ls7.1 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rašeliniskové lesy Xp Detail v atlase
rašeliniskové mociare 6241000 Nechránené Detail v atlase
Rašeliniskové smrekové lesy Ls7.3 91D0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rašelinné tône 8264000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
rašelinové breziny a boriny 2117100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
regulovaný tok 8160000 Nechránené Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy Ls6.2 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 91Q0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. Br5 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase