Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 337 - 357 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
porasty dvojzubov a horciakov 5413000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty inváznych neofytov X8 x Nechránené Detail v atlase
porasty mrlíka cerveného 5311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty nepôvodných drevín X9 x Nechránené Detail v atlase
porasty pionierskych drevín 2118000 Nechránené Detail v atlase
porasty plazivých druhov 5312000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Porasty pôvodných druhov drevín X11 Detail v atlase
Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov X10 x Nechránené Detail v atlase
porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej 5412000 Nechránené Detail v atlase
poriecne (inundacné a mimoinundacné) mláky 6262300 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody (hyporeické) 7213000 Nechránené Detail v atlase
poriecne vody typu starých ramien (paleopotamal) 6220000 Nechránené Detail v atlase
pozemné komunikácie A500000 Nechránené Detail v atlase
pramene a prítoky Váhu nad 800 m n. m. ICHT_4 Detail v atlase
prameniská 8110000 Nechránené Detail v atlase
Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách Pr1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni 8111000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni 8112000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na vápencoch a mylonitoch 8113000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách Pr2 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prechodné rašeliniská 8263000 Nechránené Detail v atlase