Vytlačiť

porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej

porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej


Kód biotopu

5412000

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu