Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 21 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
malé toky povodia Tisy v Panoniku ICHT_22 Detail v atlase
3411000c Pi2 6120 Nechránené Detail v atlase
3412000 Pi1 2340 Nechránené Detail v atlase
4322000 Pi4 8230 Nechránené Detail v atlase
4322000c Pi3 x Nechránené Detail v atlase
4341000 Pi5 6110 Nechránené Detail v atlase
Aktívne vrchoviská Ra1 7110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aktívne vrchoviská Ra1a 7110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aktívne vrchoviská Ra1b 7110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aktívne vrchoviská 7110 7110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Akvakultúra - rybníky AM1 Detail v atlase
allochtónne puklinové vody 7222000 Nechránené Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3b 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3c 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Ra3c 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
alpínske hole na silikátovom podklade 9311000 Nechránené Detail v atlase
Alpínske mokrade, vrátane alpínskych lúk prechodne zavlhčených topením snehu Va Detail v atlase
Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade Al2 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade Al4 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10