Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 148 - 168 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Kosodrevina Kr10 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina 4070 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy Zk(b) Detail v atlase
Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy, človekom vytvorené Zk(c) Detail v atlase
kriaciny 2160000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny iného druhu 2162500 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou pättycinkovou 5140000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou popolavou 8B41000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou sliezskou 5131000 Nechránené Detail v atlase
Krovinné mokrade, krovinné močiare, krovinami prerastené sladkovodné bariny, slatiny, jelšiny na anorganickej pôde W Detail v atlase
krovinné plášte lužných lesov 2141100 Nechránené Detail v atlase
krovinné plášte mezofilných lesov 2141200 Nechránené Detail v atlase
krovinné plášte teplo- a suchomilných lesov 2141300 Nechránené Detail v atlase
krovinný plášt 2141000 Nechránené Detail v atlase
kultúry agáta bieleho 2122100 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice ciernej 2121400 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice lesnej 2121200 Nechránené Detail v atlase
kultúry duba cerveného 2122300 Nechránené Detail v atlase
kultúry ihlicnatých drevín 2121000 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných ihlicnatých drevín 2121500 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných listnatých drevín 2122500 Nechránené Detail v atlase