Vytlačiť

Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy, človekom vytvorené

Krasové a ďalšie podzemné hydrologické systémy, človekom vytvorené


Kód biotopu

Zk(c)

Kód Natura 2000