Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 232 - 252 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mimoinundacné jazierka 6222000 Nechránené Detail v atlase
mociare 6240000 Nechránené Detail v atlase
mokrade 6261000 Nechránené Detail v atlase
mokradové vrbové kriaciny 8B40000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Morava ICHT_18 Detail v atlase
mrtve rameno (plesiopotamál) 8142300 Nechránené Detail v atlase
Nádrže čističiek, sedimentačné a oxidačné nádrže, atď. AM8 Detail v atlase
Nádrže, vrátane poľnohospodárskych (všeobecne menšie ako 8 ha) AM2 Detail v atlase
nas umely mix orech a morusa moje CCCFrrrr Nechránené Detail v atlase
násypové biotopy (násypy, hrádze, zárezy) A600000 Nechránené Detail v atlase
Nemapované plochy nemap x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
nepôvodné lesy (monokultúry) 2120000 Nechránené Detail v atlase
nerašeliniskové mociare 6242000 Nechránené Detail v atlase
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupna Sk6 8160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 8160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 8150 8150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni Sk5 8150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nesprístupnené jaskynné útvary Sk8 8310 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 8310 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
nevyužívané pôvodne intenzifikované plochy (sady, vinice, orná pôda, chmeľnice) NI Detail v atlase