Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 211 - 231 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
mätonohové pasienky 3512200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
medze A113000 Nechránené Detail v atlase
Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou Vo6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné lemy Tr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mezofilné lemy 2142200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mezofilné lúky 3521000 Nechránené Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3a Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3c Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mimoinundacné jazierka 6222000 Nechránené Detail v atlase
mociare 6240000 Nechránené Detail v atlase
mokrade 6261000 Nechránené Detail v atlase
mokradové vrbové kriaciny 8B40000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mrtve rameno (plesiopotamál) 8142300 Nechránené Detail v atlase
Nádrže čističiek, sedimentačné a oxidačné nádrže, atď. AM8 Detail v atlase
Nádrže, vrátane poľnohospodárskych (všeobecne menšie ako 8 ha) AM2 Detail v atlase
nas umely mix orech a morusa moje CCCFrrrr Nechránené Detail v atlase
násypové biotopy (násypy, hrádze, zárezy) A600000 Nechránené Detail v atlase
Nemapované plochy nemap x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
nepôvodné lesy (monokultúry) 2120000 Nechránené Detail v atlase
nerašeliniskové mociare 6242000 Nechránené Detail v atlase