Vytlačiť

Mezofilné pasienky a spásané lúky

Mezofilné pasienky a spásané lúky


Kód biotopu

Lk3a

Kód Natura 2000

Územia na mape