Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 169 - 189 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
kultúry agáta bieleho 2122100 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice ciernej 2121400 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice lesnej 2121200 Nechránené Detail v atlase
kultúry duba cerveného 2122300 Nechránené Detail v atlase
kultúry ihlicnatých drevín 2121000 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných ihlicnatých drevín 2121500 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných listnatých drevín 2122500 Nechránené Detail v atlase
kultúry listnatých drevín 2122000 Nechránené Detail v atlase
kultúry smreka obycajného 2121100 Nechránené Detail v atlase
kultúry smrekovca opadavého 2121300 Nechránené Detail v atlase
kultúry topolov 2122200 Nechránené Detail v atlase
kustovnicové kriaciny 2162200 Nechránené Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8a 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8b 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8c 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kvetnaté vysokohorské psicové porasty 9311300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy Ls6.1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Kyslomilné bukové lesy Ls5.2 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kyslomilné bukové lesy 9110 9110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase