Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 169 - 189 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
kriaciny s vrbou pättycinkovou 5140000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou popolavou 8B41000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou sliezskou 5131000 Nechránené Detail v atlase
Krovinné mokrade, krovinné močiare, krovinami prerastené sladkovodné bariny, slatiny, jelšiny na anorganickej pôde W Detail v atlase
krovinné plášte lužných lesov 2141100 Nechránené Detail v atlase
krovinné plášte mezofilných lesov 2141200 Nechránené Detail v atlase
krovinné plášte teplo- a suchomilných lesov 2141300 Nechránené Detail v atlase
krovinný plášt 2141000 Nechránené Detail v atlase
kultúry agáta bieleho 2122100 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice ciernej 2121400 Nechránené Detail v atlase
kultúry borovice lesnej 2121200 Nechránené Detail v atlase
kultúry duba cerveného 2122300 Nechránené Detail v atlase
kultúry ihlicnatých drevín 2121000 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných ihlicnatých drevín 2121500 Nechránené Detail v atlase
kultúry iných listnatých drevín 2122500 Nechránené Detail v atlase
kultúry listnatých drevín 2122000 Nechránené Detail v atlase
kultúry smreka obycajného 2121100 Nechránené Detail v atlase
kultúry smrekovca opadavého 2121300 Nechránené Detail v atlase
kultúry topolov 2122200 Nechránené Detail v atlase
kustovnicové kriaciny 2162200 Nechránené Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Tr8a 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase